top of page
Search
  • Fr. Metod

Veliki cetrtek

Veliki četrtek Leto A 2014

Papež Frančišek preseneča s svojo neposrednostjo, s svojim služenjem Cerkvi, ljudem. Če dobro pogledam, pa se navdihuje, zajema iz istega izvira, kot je meni, vsem katoličanom na voljo. Papež je daleč pred menoj, a sem bil povabljen na isto pot, na pot za Jezusom Kristusom, ki ni prišel, da bi mu služili, ampak da bi sam služil in dal življenje za druge. Pri vsaki sv. maši lahko zajemam moč za to pot, za ta življenski smisel in program. Za življenje za druge v služenju. Kristus je postal kruh in vino za druge.

Prvo berilo natančno predstavi judovsko pasho, veliko noč. To je tisočletna predhodnica sv. maše, krščanske velike noči. Prvikrat so jo Judje obhajali tik pred izhodom iz Egipta, tik preden so šli na dolgo pot. Podobno je Jezus obhajal veliko noč s svojimi učenci, preden je šel ''na dolgo pot.'' To je bila zadnja večerja z učenci.

Jaz sem prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil, pravi sv. Pavel. Pavel je izhajal iz judovske tradicije, izročila. Značilno zanj je bilo, da je bil misijonar med pogani. Poganom po njegovo ni bilo najprej treba sprejeti judovstva, da bi postali kristjani. Tisočletno izročilo obhajanja pashe ima po Kristusu novo bistveno vsebino in pomen. Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: To je moje telo, ki je za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte v moj spomin. Darovanje jagnjeta po judovskem običaju je nadomestilo darovanje samega Jezusa Kristusa. To bistveno je sv. Pavel izročil poganom, ki so se spreobrnili v krščanstvo. Iz tega Jezusovega ''življenja za druge'' vztrajno živi naš papež Frančišek dan za dnem in zato je že tako daleč prišel.

Evangelijski odlomek ''življenje za druge'' pokaže še na en nazoren način. Jezus je vstal od večerje in učencem umil noge. Papež je že kot nadškof veliki četrtek praznoval po bolnicah, zaporih in je bolnikom, zapornikom umival noge. Težko je živeti evangelij zares! Veliko poguma je potrebnega. Jaz še nisem tam. Sem pa na poti, na svoji poti, in povabljen, da grem naprej, za Gospodom. Danes, na veliki četrtek. Po korakih in od tu naprej do koder sem prišel. Povabljen sem, da zajemam iz istega izvira iz katerega zajema papež Frančišek, iz katerega je zajemala Mati Terezija in mnogi drugi. Zajemam iz dolgega izročila, ki se hkrati uresničuje danes. Zadnja Kristusova večerja se nadaljuje pri vsaki maši. Kristus pri sv. maši je še vedno kruh in vino za življenje po božji logiki.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Velika noc 2020

Velika noč - Imamo veliko spominov iz naših družin in iz naših skupnosti na praznovanje Cvetne nedelje, Velikega tedna, Velike noči. Spomine na obrede v cerkvi, na srečanja in obiske, na velikonočna j

Velikonocna vigilija 2020

Velikonočna vigilija je bogoslužje, ki povzema celo Sveto pismo in je obred sprejema novih kristjanov v Cerkev s krstom. Obenem pa je praznovanje velike sobote osvežitev za vse, ki so bili že prejšnja

7th Sunday in Ordinary Time A

7th Sunday in Ordinary Time A Â Takiya Holmes - eleven year old child died past Tuesday from the bullet wound - she was shot by a stray bullet February 11 on a South Side of Chicago. Disheartening new

Коментарі


bottom of page