top of page
Search
  • Fr. Metod

VELIKI CETRTEK

VELIKI ČETRTEK

V Božji besedi so danes najprej starozavezna navodila glede praznovanja velike noči, potem najstarejši zapis posvetilnih besed kruha in vina – pri sv. Pavlu; in končno najmlajši zapis o zadnji večerji – pri apostolu Janezu. Evangelist Janez celo 6. poglavje posveti Jezusu, Kruhu življenja, v poročilu o zadnji večerji, pa ''sv. maše'' sploh ne omenja. Posveti pa se dogodku umivanja nog pri zadnji večerji.

Spominjamo se Jezusove zadnje večerje, ki je del spomina na ves veliki teden, od cvetne nedelje do velike noči. Tako kot evangelist Janez drugje v evangeliju več razmišlja o Jezusu kot kruhu življenja, imamo tudi mi poseben praznik, Telovo, ko bolj premišljujemo in častimo Jezusa, resnično navzočega pod podobo kruha in vina. Tukaj pa se skupaj z evangelistom Janezom ustavimo ob Jezusovem umivanju nog.

Glavna misel evangeljskega odlomka je ta, da Bog služi človeku. To je težko verjeti in sprejeti. V Jezusu Kristusu je to Bog jasno pokazal že od učlovečenja v jaslicah, višek pa Božje služenje človeku doseže v velikem tednu, ko je Jezus Kristus v skladu z Očetovo voljo trpel in umrl za nas. Zunanje znamenje tega služenja je umivanje nog učencem ,ki je bilo delo služabnikov, sužnjev.

Ne boš mi umival nog, nikoli ne, protestira ognjeviti Peter. Ljudje hočemo biti samostojni, neodvisni, še posebej to čutimo v zahodnem svetu, kjer veliko damo na našo neodvisnost. Resnica pa je ta, da smo tudi v našem globlaliziranem svetu zelo odvisni drug od drugega. Morda bolj kot kdajkoli prej. Še bolj smo odvisni od Boga, čeprav mnogi to odvisnost zanikajo in zavračajo. In to je velika škoda za človeka. Človek, ki meni, da je neodvisen od Boga in od drugih ljudi, je domišljav, zaverovan sam vase, sebičen in samoljuben. To je zelo škodljivo. Človek ni samemu sebi zadosti. Bog pa nam služi, nam umiva noge. O tem je vredno večkrat premišljevati.

Zgled sem vam dal, da bi tudi vi delali tako. Tako kot Bog nam služi naj služimo tudi drug drugemu. Pri sv. maši, evharitsiji, ki je spomin in ponavzočenje zadnje večerje, dobivamo pomoč za to. Bog nam je dal različne darove, da z njimi služimo ljudem in preko njih tudi Bogu. K temu nas kliče Jezusov zgled in premišljevanje vsega njegovega življenja, še posebej pa velikega četrtka in vsega velikega tedna.

 

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Velika noc 2020

Velika noč - Imamo veliko spominov iz naših družin in iz naših skupnosti na praznovanje Cvetne nedelje, Velikega tedna, Velike noči. Spomine na obrede v cerkvi, na srečanja in obiske, na velikonočna j

Velikonocna vigilija 2020

Velikonočna vigilija je bogoslužje, ki povzema celo Sveto pismo in je obred sprejema novih kristjanov v Cerkev s krstom. Obenem pa je praznovanje velike sobote osvežitev za vse, ki so bili že prejšnja

7th Sunday in Ordinary Time A

7th Sunday in Ordinary Time A Â Takiya Holmes - eleven year old child died past Tuesday from the bullet wound - she was shot by a stray bullet February 11 on a South Side of Chicago. Disheartening new

Comments


bottom of page