top of page
Search
  • Fr. Metod

BINKOSTI

BINKOŠTI

Praznik binkošti je praznik svetega Duha, praznik rojstva Cerkeve, praznik in spomin na to, da so prej prestrašeni učenci v molitvi z Marijo pričakovali prihod Svetega Duha, potem pa pogumno šli ven in oznanjali Kristusa. Kristusovi učenci do danes oznanjajo Kristusa v moči Svetega Duha: starši, učitelji, duhovniki, misijonarji. Pridi, Sveti Duh, napolni naša srca!

Svetega Duha smo prejeli že pri krstu, še posebej pa pri birmi. Sveti Duh nas od znotraj spodbuja, kliče, naj se ravnamo po vesti, po njegovih navdihih, ki so navdihi k bolj polnemu življenju.

Prispodobe za Svetega Duha v prvem berilu: šum, vihar, ogenj (jeziki – podobni plamenom). Navdih Svetega Duha je včasih kot šum vetra. Nekaj novega, vznemirljivega se nam porodi v mislih, srcu. Morda tak šum, tako lahko vznemirjenje pride preko koga drugega. Lahko je tudi vihar: kaj velikega se zgodi in nam zaposli dušo in srce. Tako kot učenci z Marijo tudi mi take trenutke in take čase najbolje sprejmemo v molitvi, v poslušanju in prisluškovanju navdihov Svetega Duha. Apostoli so bili zbrani skupaj. Tudi mi potrebujemo oporo drug drugega. Sveti Duh raje govori v skupnosti. Ogenj pomeni navdušenje, lahko pa tudi kaj, kar človeka grize, peče. Tudi v takih in preko takih trenutkov in izkušenj lahko govori Sveti Duh.

In napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali Kjer deluje Sveti Duh, tam se da to začutiti. V družini, v skupnosti, kjer Sveti Duh vodi ljudi, se to da včasih prav začutiti. O tem pišejo Apostolska dela, o ozračju med apostoli, ki jih je napolnil Sveti Duh.

In začeli so govoriti v tujih jezikih. To pomeni, da so oni govorili različne jezike, ali pa so jih drugi razumeli. Gre za izkušnjo edinosti med ljudmi. Gre za izkušnjo jezika ljubezni, istega duha, kjer je v ozadju Sveti Duh. Sveti Duh je duh ljubezni in miru. Kjer deluje Sveti Duh, tam je razumevanje, edinost, povezanost. Pogovor in mir. To je jezik Jezusovih učencev. K temu spodbuja Sveti Duh.

Pobožni možje iz vseh narodov pod nebom so razumeli apostole. V Chicagu je danes sveta maša najbrž v 20ih jezikih ali pa še več. Vsi danes praznujemo binkošti, vsi izpovedujemno isto vero. To je sad Svetega Duha, to je Sveti Duh na delu. Slovenski misijonarji, okrog 70 jih je, delujejo v kakih 30 državah po vsem svtu: v različnih kulturah, jezikih. Oznanjajo Jezusa Kristusa, od mrtvih vstalega in Sveti Duh jih navdihuje kako naj to delajo. Prav tako navdihuje starše, ki si prizadevajo vzgajati svoje otroke v veri, v kulturi.

Nedavno sem bil v majhnem podeželjskem kraju in sem hotel obiskati katoliško cerkev. Bila je zaklenjena. Ko sem odhajal od vrat, pa sta mi odprli dve prijazni gospe, pokazali cerkev in vztrajlai, da moram obiskati še župnika. Prišel je gospod župnik, Fr. John, iz Tanzanije, črn kot oglje. V večinsko 'beli'' fari župnikuje. Včasih so misijonarji hodili v Afriko, zdaj že prihajajo v Evropo in Ameriko. Sveti Duh deluje po svoje in posebno po tistih, ki mu verjamejo, zaupajo.

Kako da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku? Materni jezik je jezik ljubezni, bližine, sočutja, nežnosti. Tak je tudi jezik Svetega Duha. Letos ob letu Božjega usmiljenja se spomnimo, da je Božje ime in Božji jezik tudi in še posebej jezik usmiljenja. Bog se nas usmili!

V naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Vabljeni smo, da Božja dela občudujemo in vabljeni, da z njimi sodelujemo. Dovolj je teme za tistega, ki noče verovati, in dovolj luči za tistega, ki hoče verovati. Naj bomo na strani tistih, ki hočejo verovati!

Tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu, trdi sv. Pavel. ''Meso'' je simbol, ki ga Pavel uporablja za to, da bi ponazoril življenje samo za ta svet. K temu lahko štejemo sebično uživanje, skrb samo zase, materializem, skrb samo za jest in pit ipd. To seveda ne more biti všeč Bogu, kajti življenje je še veliko več kot to.

Vi pa ne živite po mesu, ampak po duhu, če le prebiva v vas Božji Duh. Sveti Duh nas spodbuja, naj ne živimo samo po mesu, samo za ta svet. Človekovo življenje in smisel življenja je veliko več. V Jezusu Kristusu nam je Bog sam pokazal, da je najbolj smiselno živeti kot je Očetova volja. Sveti Duh nas uči, vsak dan sproti. Včash ''šum'', drugič ''vihar'' je Božji glas, glas Svetega Duha. Včasih nas žge kot ''ogenj'' ali pa nas ogreje, očisti navlako. Naj v nas živi Božji Duh!

...bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, poklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa. Življenje ''po Duhu'' v nas krepi Božje življenje, ki se bo nadaljevalo v večno življenje, celo po smrti. Življenje samo ''po mesu'' pa prinaša smrt že na tem svetu. Človek se ne more nasititi zgolj s tem svetom. Kdor to poskuša, postane zasvojen, še vedno pa ne nasičen. Poslušanje Svetega Duha šele prinaša svobodo in pravo ravnotežje. Prinaša življenje, celo večno življenje.

...nismo dolžniki telesu, da bi živeli po njem. Trditev spominja na to, da nas je Kristus odkupil s svojo krvjo na križu, da ne bi več živeli sebi ampak njemu in zanj. Bog nas ima rad in mu lahko zaupamo! Vse nam je že dal, pa še umrl je za nas! Naj živimo po navdihih Svetega Duha, da bi bili v polnosti deležni Božjih darov. Nismo dolžni ''mesu'', pač pa smo dolžniki Bogu. Sv. Pavel je jasen in direkten. Če namreč živite po mesu boste umrli, če pa z Duhom mrtvite dela telesa, boste živeli. Gre za vprašanje, kaj verjamemo? Boljše rčeno: komu verjamemo?

...ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: ''Aba, Oče.'' Bog nas je posinovil in naše dostojanstvo, naša sreča je v tem, da v moči Svetega Duha ubogamo Očeta kot nas je učil ubogati njegov Sin Jezus Kristus.

Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi, pravi Jezus učencem in nam. Ljubezen pa so dejanja ljubezni do bližnjega. S tem izpolnjujemo Jezusovo največjo zapoved.

Tolažnik pa, Sveti Duh, ....vas bo učil vsega, kar sem vam povedal. Ne gre samo za ponavljanje. Sveti Duh Cerkev uči tudi to, kako naj v novih okoliščinah živimo po Jezusovem nauku. V zgodovini Cerkve so bile tudi velike spremembe, ki so bile, tako zaupamo, verujemo, delo, pomoč Svetega Duha. Pomislimo na drugi vatikanski koncil in spremembe po njem. Tudi v Cerkvi se stvari spreminjajo. Včasih to pomeni šum, včasih vihar. Pridi Sveti Duh in nas napolni s svojim žarom, svežino, ljubeznijo do Cerkve in do pričevanja za Kristusa!

 

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Velika noc 2020

Velika noč - Imamo veliko spominov iz naših družin in iz naših skupnosti na praznovanje Cvetne nedelje, Velikega tedna, Velike noči. Spomine na obrede v cerkvi, na srečanja in obiske, na velikonočna j

Velikonocna vigilija 2020

Velikonočna vigilija je bogoslužje, ki povzema celo Sveto pismo in je obred sprejema novih kristjanov v Cerkev s krstom. Obenem pa je praznovanje velike sobote osvežitev za vse, ki so bili že prejšnja

7th Sunday in Ordinary Time A

7th Sunday in Ordinary Time A Â Takiya Holmes - eleven year old child died past Tuesday from the bullet wound - she was shot by a stray bullet February 11 on a South Side of Chicago. Disheartening new

Comments


bottom of page