top of page
Search
  • Fr. Metod

6. velikonocna nedelja A

6. velikonočna nedelja

- Samarijani kot vemo niso bili na dobrem glasu pri Judih. V Apd pa danes beremo, da so sprejeli vero v Jezusa Kristusa. Obsedenci, hromi, šepavi so ozdravljeni. To se lahko razume telesno, še bolj pa duhovno. Človekovo zdravje gre od znotraj navzven. P. Blaž je imel celo vrsto težav, ampak je bil zdrav, zadovoljen, pomirjen v sebi. Obsedeni smo lahko z mnogimi rečmi. To je nekaj brez česar ne moremo. Človek je lahko obseden s skrbmi, stalno pod stresom. Hrom je kdor sploh ne zmore iti za Jezusom vsak dan. Duhovno hrom. Šepav kdor sicer hodi a na tej poti šepa. Ti Samarijani, tujci, pa so enodušno prisluhnili Filipovim besedam. Filipove besede pa so bile oznanilo o Kristusu, od mrtvih vstalemu. Oznanilo o Kristusu je Samarijane ozdravilo. On jih je ozdravil. Vera vanj. Odlomek vabi k odprtosti do evangeljskega sporočila. Kot bi prvič slišali o Jezusu, tako mu prisluhnimo nas vabi Cerkev v prvem berilu.

 

- Nekaterim na zunaj nič ne manjka pa ni konca ne kraja njihovega nezadovoljstva. Od znotraj navzven! Duhovnost, to je odprtost človekovega duha k Bogu! K Jezusu Kristusu, od mrtvih vstalemu. On nas ozdravlja.

 

Danes smo lahko povezani kjerkoli smo. Hvala Bogu. Poslavljanje: ob odhodu od doma, v Ameriko. Poslavljanje od ljubljenega človeka pred smrtjo.

 

Jezus se je poslavljal od učencev. Evangelist Janez je zajel ta govor in odlomek smo poslušali. Gre za intenzivne, močne trenutke zanj in za njegove učence. Danes so te besede namenjene nam!

 

Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi. Poznamo pesem: Mi se imamo radi, radi radi radi. Jezus ni rekel: če me imate radi. Če me ljubite! Gre za globok osebni odnos, ki zajame celega človeka. To spominja na največjo zapoved: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo, vsem mišljenjem in vso močjo. Torej z vsem kar si in kar imaš. Vendar je to šele prvi del.

 

"Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi." Evangeljski sveti, ki jih redovniki zaobljubimo, nasvetovani pa so vsem. Prva je pokorščina oziroma uboganje. V besedi "uboganje" je skrita beseda Bog. "Boste spolnjevali moje zapovedi" pomeni isto. Pri evangelistu Janezu ne slišimo veliko Jezusovih zapovedi. Pravzaprav edina, nova zapoved je ta: Kakor sem jaz vas ljubil, tako tudi vi ljubite drug drugega. Nihče nima večje ljubezni kot ta, ki da življenje za svoje prijatelje."

 

Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika,... Duha resnice. Jezus se poslavlja, vendar bo prosil Očeta, da bo učencem poslal Svetega Duha, ki je duh resnice, Jezusov duh.

 

Marija in Sveti Duh v nas upodabljata Jezusa. Marijino vodstvo in Sveti Duh, ki je Duh Jezusa Kristusa v nas uresničujeta edinstveno učlovečenje Boga v nas. Bolj ko smo poslušni Svetemu Duhu in Mariji bolj se v nas rojeva Kristus.

 

Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče in se mu razodel. Imeti zapovedi mi pomeni jih posedovati, ponotranjiti, prisvojiti. Imeti Jezusove zapovedi pomeni, da so del moje lastnine, tega kar imam in cenim. Najprej je Jezusove zapovedi treba imeti: podobno kot kakšno orodje. Seveda pa je to orodje treba potem tudi rabiti, podobno pa se je Jezusovih zapovedi držati. V tem je pokorščina, uboganje. Izhaja iz zaupanja, da Bog vodi moje življenje, vodi naše družine, našo skupnost.

 

Ljubezen do Kristusa vodi k izpolnjevanje njegovih zapovedi, zlasti vodi k ljubezni do bratov, sester. Vodi k dejanjem. Vsa Sveta Trojica deluje v človeku, ki ljubi Kristusa in deluje po ljubezni: "ga bo ljubil moj Oče, ... jaz ga bom ljubil in se mu razodel."

 

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Velika noc 2020

Velika noč - Imamo veliko spominov iz naših družin in iz naših skupnosti na praznovanje Cvetne nedelje, Velikega tedna, Velike noči. Spomine na obrede v cerkvi, na srečanja in obiske, na velikonočna j

Velikonocna vigilija 2020

Velikonočna vigilija je bogoslužje, ki povzema celo Sveto pismo in je obred sprejema novih kristjanov v Cerkev s krstom. Obenem pa je praznovanje velike sobote osvežitev za vse, ki so bili že prejšnja

7th Sunday in Ordinary Time A

7th Sunday in Ordinary Time A Â Takiya Holmes - eleven year old child died past Tuesday from the bullet wound - she was shot by a stray bullet February 11 on a South Side of Chicago. Disheartening new

bottom of page