top of page
Search
  • Fr. Metod

5. VELIKONOCNA NEDELJA

5. velikonočna nedelja

10. aprila so nam priklopili vodo na Lemont. Najprej smo morali dobiti dovoljenje od ''Slovenskih'' sester, da se lahko priklopimo na njihovo cev, ki poteka čez naše zemljišče do njih. Potem smo morali dobiti dovoljenje od ''Poljskih sester'', da nam bodo one prodajale lemontsko vodo tako kot jo prodajajo ''Slovenskim'' za vse njihove potrebe. Potem smo morali dobiti dovoljenje od Lemonta, da se bomo priključili na njihov vodni sistem. Ko je bilo vse to urejeno, pa smo morali dobiti dovoljenje od Cook County, ker naše zemljišče spada pod Cook County. Prej pa smo imeli svojo vodo. Bili smo neodvisni. Ne vem, kako bomo letos praznovali Independance Day!

Prav je, da praznujemo praznik neodvisnosti in da neodvisnost visoko cenimo. Prav pa je, da se tudi zavedamo, da smo bolj malo neodvisni in da cenimo povezanost z drugimi. Ne samo frančiškani glede vode s sosednjimi sestrami, Lemontom ali Cook County. V ameriški družbi visoko cenimo neodvisnot, pa si vendar večinoma ne pridelujemo sami svoje hrane, ne pečemo svojega kruha, ne proizvajanmo sami svoje elektrike (kakšen naliv ali snežni metež nas spomni na to, ko čakamo, da pridejo popravit). Poglejmo v svoje hiše, stanovanja, od kod vse so reči, ki jih imamo. Včasih so ljudje kupovali samo petrolej in sol. V vasi so imeli vse, kar so potrebovali za svoje življenje. Danes je ves svet taka vas. Neodvisnost je torej bolj namišljena kot pa resnična. Ljudje smo bolj kot kdajkoli v zgodovini odvisni drug od drugega, povezani med seboj.

In kako je z odvisnostjo od Boga? Skušnjava, da bi bili od njega neodvisni, ni izmišljena. Včasih jo vsi čutimo. Mnogi živijo kot bi Boga ne bilo. Neodvisnost od Boga je še bolj navidezna kot neodvisnost od ljudi. Od Boga smo veliko bolj odvisni kot smo frančiškani glede vode od sosednjih nun. Jezus v današnjem evangeliju nazorno pokaže, kaj je na stvari.

Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. ...Jaz sem trta, vi mladike. S Kristusom smo ljudje življensko povezani kot so mladike povezane s trto. Papež Janez Pavel II je rad ponavljal, da se je Kristus skrivnostno združil, povezal z vsakim človekom. Vsak človek je Božja podoba, podoba Kristusa. Ljudje smo kot mladike na trti povezani z Bogom preko Učlovečenega Božjega Sina. Seveda to pomeni tudi globoko povezanost med seboj preko ''Trte'', Kristusa. In kaj dela Oče? Vsako mladiko na meni...ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Trebljenje je povezano z bolečino, izgubo. Ampak treba jo je razumeti in zaupati v duhu ''obrodi še več sadu''. V povezanosti s Kristusom nas ''trebljenje'' ne bo ubilo, ne bomo postali suhe mladike. Jezus svari pred tem: Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši.

Ni mogoče živeti neodvisno od Boga in taka neodvisnost je le navidezna in močno škodljiva. Trebljenja včasih ne razumemo in se sprašujemo o Očetovi ljubezni in smislu. Pogosto opažam, da še sebe in drugih ljudi ne razumem. Kako bi mogel razumeti to, kar Bog dela. ''Če razumeš, potem to ni Bog,'' je nekdo zapisal. Gre za to, da priznamo ne samo medsebojno odvisnost od ljudi, ampak v globoki veri in zaupanju sprejmemo odvisnost od Boga. Verujemo v Boga, ki nas ima globoko rad, zato mu ne bo težko res zaupati in verjeti! Začeli smo Marijin mesec maj. Marija nam je lahko vzor in priprošnjica pri sprejemanju odvisnosti od Boga in pri tem, da se zanesemo Nanj. Najlepše sporočilo naše vere je to, da smo Božji otroci. Spet gre za prispodobo, ki govori o Božjem zavzemanju za nas. Otroci, vnuki vidim, da so zaklad starim staršem naše skupnosti. Takšen zaklad smo tudi mi nebeškemu Očetu. Tesno nas je povezal s svojim Sinom Kristusom in smo z Njim v življenski navezi kot trta z mladikami. Naj nas nihče in nič ne odtrga od te povezanosti, da se ne bi kje žalostno posušili!


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Velika noc 2020

Velika noč - Imamo veliko spominov iz naših družin in iz naših skupnosti na praznovanje Cvetne nedelje, Velikega tedna, Velike noči. Spomine na obrede v cerkvi, na srečanja in obiske, na velikonočna j

Velikonocna vigilija 2020

Velikonočna vigilija je bogoslužje, ki povzema celo Sveto pismo in je obred sprejema novih kristjanov v Cerkev s krstom. Obenem pa je praznovanje velike sobote osvežitev za vse, ki so bili že prejšnja

7th Sunday in Ordinary Time A

7th Sunday in Ordinary Time A Â Takiya Holmes - eleven year old child died past Tuesday from the bullet wound - she was shot by a stray bullet February 11 on a South Side of Chicago. Disheartening new

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page