top of page
Search
  • Fr. Metod

4. postna nedelja A

4. postna nedelja

Najstarejši praznik cerkvenega leta je velika noč. Kmalu je temu prazniku sledila tudi priprava katehumenov na prejem krsta na velikonočno vigilijo. Postni čas, posebno v letu kot mu rečemo A, je še posebej bogat z evangeljskimi odlomki. Prejšnji teden o Samarijanki. Danes odlomek o sleporojenem. Rojen slep pomeni izvirni greh, ki ga ima človek že od rojstva. Slepota je prispodoba za duhovno slepoto, za nevero. Sleporojeni je ozdravljen slepote. Jezus je pljunil na tla in s slino naredil blato. Sv. Avguštin to razlaga kot Božjo in človeško Kristusovo naravo. Prah zemlje pomeni Jezusovo človeško, slina pa Božjo naravo.

 

Sleporojeni pride od vere v Jezusa kot preroka, preko pregovarjanja s farizeji do vere v Jezusa Verujem, Gospod.

 

Gre za dolg evangeljski odlomek, ki ga je vredno ponovno malo pogledati. Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep? Tu lahko razumemo prepričanje Judov, da so bolezni kazni za grehe človeka ali pa njegovih prednikov. Lahko razumemo tudi kot izvirni greh. Kdo je grešil, da ne vidimo z očmi vere? In Jezusov odgovor tako za telesno kot za duhovno slepoto je: Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodenejo Božja dela.

 

Pojdi in se umij v vodnjaku Siloa močno spominja na krst. Le da se človek ne krsti sam, temveč ga drugi krščuje. Ko se je vrnil, je videl.

 

Eni so verjeli, da je to isti človek, ki je prej beračil, drugi ne. Kakšen človek, ki se spreobrne in začne živeti po veri je lahko zelo drugačen kot prej. Kot nov človek. En naš pater, ki je šel na duhovne vaje, se je vrnil ves spremenjen: žareč, navdušen.

 

Kako so se ti torej oči odprle? So ga drugi spraševali In jim je povedal. Ni pa še vedel kje je tisti, ki mu je odprl oči. Vera včasih napreduje počasi.

 

Človeka, ki je bil slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko je Jezus naredil blato in mu odprl oči, je bila sobota. Farizeji so se spotikali nad tem, da je Jezus ozdravljal v soboto. Hoteli so tudi natančno vedeti, kako je bil slepi ozdravljen. Niso zmogli iti iz svojih kalupov. Niso mogli izvedeti nič novega, ker so že vse vedeli. In ozdravljenega so nazadnje vrgli iz shodnice, ker ni bil umerjen po njihovih merilih. Poklicali so celo njegove starše, ki so potrdili, da je to njihov sin, tudi, da se je slep rodil. Bili pa so zelo previdni, da ne bi užalili farizejev. Naj njihov sin sam govori o tem kako je bil ozdravljen, so rekli. Dovolj je star.

 

Kar smešno je, kako farizeji ponovno zaslišujejo ozdravljenega, po drugi strani pa si ne dajo nič reči. Ves si rojen v grehih pa nas boš učil?

 

Potem, ko so sleporojenega in zdaj ozdravljenega vrgli iz shodnice, se je ponovno srečal z Jezusom. Veruješ v Sina človekovega? ga Jezus vpraša. Po še nekaj vprašanjih mu ozdravljeni odgovori: Verujem, Gospod.

 

Opisana je pot vere ali pa tudi pot zapiranja pred Bogom kot je to bilo pri farizejih. Nikdar v veri do konca ne spregledamo. Vedno je še mogoč napredek. Postni čas je čas spreobrnenja. Zgodba o sleporojenem nas vabi, da se zavemo svoje slepote in pridemo k Jezusu z živo željo, da nas ozdravi duhovne slepote. Vera vanj premaguje slepoto in vera pomaga, da sprejmemo Kristusa, ki je luč sveta in posebno našega življenja.

 

Evangelist Janez zabeleži zelo svarilne Jezusove besede. Danes niso namenjene farizejem ampak vsem nam: če bi bili slepi, bi ne imeli greha. Ker pa pravite: "Vidimo", vaš greh ostane.

 

Sv. Pavel piše Efežanom nekoč ste bili tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči. To se lepo povezuje z evangelijem in s spodbudo k življenju po krstu in veri.

 

Bishop Robert Barron. Some of the best readings. Masterpeace today. John's gospel today. The dinamyc of spiritual life. Parallels last week conversion: Samaritan woman.

Blind man from birth comes to see. Sight is a metaphore for spiritual vision, faith. Sin blinds us. Your mind is obscured, you don't see it, you don't get it. Original sin – from birth. Born blind. Our wills are twisted, mind is blinded. This is all of us.

Last week Jesus presents himself as a living water. Jesus satisfies the deepest human thurst. This week as a light of the world. Light is a key motive in John's Gospel. We don't see light itself, buti through the light we see things.

 

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Velika noc 2020

Velika noč - Imamo veliko spominov iz naših družin in iz naših skupnosti na praznovanje Cvetne nedelje, Velikega tedna, Velike noči. Spomine na obrede v cerkvi, na srečanja in obiske, na velikonočna j

Velikonocna vigilija 2020

Velikonočna vigilija je bogoslužje, ki povzema celo Sveto pismo in je obred sprejema novih kristjanov v Cerkev s krstom. Obenem pa je praznovanje velike sobote osvežitev za vse, ki so bili že prejšnja

7th Sunday in Ordinary Time A

7th Sunday in Ordinary Time A Â Takiya Holmes - eleven year old child died past Tuesday from the bullet wound - she was shot by a stray bullet February 11 on a South Side of Chicago. Disheartening new

Comments


bottom of page