top of page
Search
  • Fr. Metod

13. NAVADNA NEDELJA

13. NAVADNA NEDELJA

Za svobodo nas je Kristus osvobodil. Včeraj je bila v Sloveniji 25. obletnica slovenske neodvisnosti. V nekaj dneh bo tudi v ZDA obletnica več kot dvesto letne neodvisnosti. Ni nek kralj ali kraljica, tudi ne nek režim, ki bi odločal o narodu, državi, temveč državljani sami. Zelo pomembna osnova za človekovo svobodo je tudi verska svoboda, ki jo prav tako uživamo v obeh državah. Bogu se danes zahvaljujemo za ves blagoslov, ki ga prejemamo in ga drugi prejemajo v obeh domovinah. Bogu hvala!

Svoboda pa raste od znotraj navzven. Človek je res svoboden, ko je svobodno njegovo srce. Kristus nas osvobaja navznoter. Brez notranje osvobojenosti se lahko zgodi, da je človek v resnici suženj, pa misli, da je svoboden. V različnih zasvojenostih gre za majhna in večja suženjstva. Človek ne more brez nečesa in zato ni svoboden. Glejte le, da vam svoboda ne bo pretveza za mesenost. Zdravilo zoper zasvojenosti je izročitev Kristusu, ki nam prinaša notranjo svobodo, nas odrešuje, osvobaja. Poleg tega, kar On dela, pa tudi sami sodelujemo s tem, da služite drug drugemu v ljubezni. Služenje drugim je popolno nasprotje sebični navezanosti na zasvojenost. Saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč: ''Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe. Sv. Pavel vabi k zaupanju v Boga in v svobodo za katero nas je osvobodil Kristus, potem pa služenje drug drugemu v ljubezni, ki to svobodo utrjuje.

Če se pa med seboj grizete in obžirate, glejte, da se mede seboj ne pokončate. Koliko energije gre v prazno z jalovim prepiranjem in dokazovanjem, kdo ima prav. Kaj šele, če se temu pridružijo razbolena čustva. Vse v prazno. Na tak način se nič ne reši. Sv. Pavel pokaže na škodljivost in jalovost takega početja.

Pravim torej: dajte se voditi duhu in nikar ne strezite poželenju mesa. Poželenje mesa so naravna nagnenja v človeku, ki pa so slabi gospodarji. Gospodar mora biti človekov duh, ki je povezan z Bogom. Potem je mera, red in svoboda. Drugače človek lahko postane suženj svojega naravnega nagnenja: pijača, hrana, imetje so nekateri primeri reči, ki jim človek lahko postane suženj. Je pa še veliko drugih, manj opaznih suženjstev. Vsaka navezanost omejuje ali pa celo onemogoča svobodo za katero nas je Kristus osvobodil in nas osvobaja, če se mu zaupamo.

Prvo berilo in evangelij je jasna spodbuda h koreniti in pogumni hoji za Kristusom. To je odločitev za svobodo. Najprej se človek v srcu odloči za to, da bo hodil za Kristusom, potem se to odraža tudi navzven, v vsem življenju. Božji klic pa velja vsakemu. Ali sem notranje dovolj svoboden za to, da vsak dan sledim Božjemu klicu?

Elija in Elizej v berilu. Elizej najprej malo okleva, potem pa volovski jarem porabi za to, da naredi žerjavico za dva vola, da ju je spekel. Vse svoje preživetje je postavljen žrtvovati za Božji klic. Z notranjo svobodo odgovori Bogu.

Jezusov način ni nasilen, ko vabi k svobodi. Samarijani v eni vasi ga ne sprejmejo in Jakob in Janez bi kar ogenj z neba poklicala, da bi pokončal te ljudi. Jezus pa ju posvari in gredo naprej v drugo vas. Tako se Kristus ustavlja pri vsakem izmed nas in trka na našo svobodo, na naš uvid, na našo pripravljenost.

 

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Velika noc 2020

Velika noč - Imamo veliko spominov iz naših družin in iz naših skupnosti na praznovanje Cvetne nedelje, Velikega tedna, Velike noči. Spomine na obrede v cerkvi, na srečanja in obiske, na velikonočna j

Velikonocna vigilija 2020

Velikonočna vigilija je bogoslužje, ki povzema celo Sveto pismo in je obred sprejema novih kristjanov v Cerkev s krstom. Obenem pa je praznovanje velike sobote osvežitev za vse, ki so bili že prejšnja

7th Sunday in Ordinary Time A

7th Sunday in Ordinary Time A Â Takiya Holmes - eleven year old child died past Tuesday from the bullet wound - she was shot by a stray bullet February 11 on a South Side of Chicago. Disheartening new

Comments


bottom of page