top of page

14246 Main Street, Lemont IL, 60439

tel: +1.630.257.2068

fax: +1.630.257.2359 

Mass Times

7:00 am Sunday (English)

11:00 am Sunday (Slovenian)

11:00 am Holy Day of Obligation (Slovenian)

FRANCISCAN FATHERS LEMONT - DONATION

Daily Readings

Dnevna berila

Mission:

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION (Slovensko Versko Središče) is a parish in the Archdiocese of Chicago, whose mission is to serve the spiritual needs of Slovenians from Lemont, and the surrounding Chicagoland area.

Headquartered in St. Mary's Franciscan Monastery (Lemont, Illinois), the parish carries out its mission through close ties to other Slovenian communities and organizations, especially Slovenian Franciscans and Slovenian Catholic/Cultural Center in Lemont, Illinois.

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 381.

številka

 

SVETO REŠNJE TELO IN KRI

2. junij 2024

  

 

Če zarana začne žgati,

kar kopriva hoče ostati.

Česar se človek v mladosti navadi,

zna vse svoje žive dni.

Anton Martin Slomšek

 

Ali je kaj novega? Je

TELOVO –2. junija

Sveto mašo imamo danes pri lurški votlini, po maši pa procesijo s Svetim Rešnjim Telesom in blagoslov. Ob procesiji z Najsvetejšim izražamo in utrjujemo vero v resnično navzočnost Jezusa v zakramentu. Na drugem mestu oznanil si lahko preberete nekaj splošne cerkvene zgodovine Telovskih procesij. V Lemontu so bile svete maše in procesije ob prazniku Telovo vsaj že od leta 1983 sem našel v Ave Mariji.

Praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi obhajamo pri vsaki sveti maši, enkrat letno pa bolj slovesno s posebnim praznikom. V koledarju vesoljne Cerkve je praznik na četrtek, po ameriški navadi pa je prestavljen na najbližjo nedeljo.

 

SPREJEM PRVOOBHAJANCEV

Zaenkrat imamo samo eno prvoobhajanko. Prosimo, da sporočite Urši Magajne, če veste za kakega prvoobhajanca, ki bi ga lahko povabili k sprejemu v nedeljo, 9. junija pri enajsti sv. maši.

 

PREKMURJE SOCIAL CLUB

Romanje in piknik Prekmurje Social Club bo na očetovski dan, v nedeljo, 16. junija. Pričakujemo lepo vreme in zato bo sv. maša pri lurški votlini. Ob koncu romarske sv. maše bomo zapeli še Litanije Matere Božje z odpevi in blagoslovom z Najsvetejšim. Po maši bo na pikniškem prostoru pikniško kosilo in vse popoldne priložnost za druženje.

Velik del naše skupnosti ima korenine v Prekmurju, zato so Prekmurci ustanovili tudi svoje društvo, ki še danes povezuje njih in njihove potomce.

Člani društva so veliko pripomogli k izboljšavam v Lemontu. Med drugim so pred

mnogimi leti zgradili novo kuhinjo na pikniškem prostoru.

S predsednikom Martinom Hozjanom se je delo poživitve Lemonta še okrepilo, posebno v sodelovanju s p. Vendelinom, ko je leta 1986 postal predstojnik (gvardijan) v Lemontu. Končno je iz tega sodelovanja, ob vključevanju vse slovenske skupnosti, dozorela uresničitev gradnje Slovenskega kulturnega (katoliškega) centra (1995).

 

OČETOVSKI DAN

Po ameriški navadi očetovski dan praznujemo na tretjo nedeljo v juniju. Spominjamo se očetov in tistih, ki imajo vlogo očetov in jih priporočamo priprošnji sv. Jožefa. Po krščanski navadi je zavetnik očetov sv. Jožef, ki goduje 19. marca.

 

SLOVENSKI ŠPORTNI KLUB

Slovenian Sport's Club bo imel športno srečanje v Lemontu zadnji vikend v juniju, 29. in 30. junija, tradicionalno pa že v petek, s tekmovanjem v golfu. V nedeljo bo sv. maša pri lurški votlini, potem pa pikniško kosilo za vse na pikniškem prostoru.

 

OSTALA ROMANJA IN PIKINIKI

V avgustu bo romanje in piknik Slovenskega katoliškega centra v nedeljo, 11. avgusta, Medeni piknik - romanje in piknik v podporo vzdrževanja frančiškanskega posestva pa v nedeljo, 25. avgusta. Vse ostale nedelje (in nekatere sobote) so tudi zasedene, vse do tretje nedelje v septembru. S tem prostor služi ljudem, darovi skupin pa Lemont pomagajo vzdrževati. Ob nedeljah so večinoma romanja in pikniki skupin Poljakov, ob sobotah pa največkrat slovenske ''Family Reunion''. Bog povrni prostovoljcu Stanetu Simrayhu za skrb glede koledarja in za dogovore s skupinami.

 

OBLETNICI NEODVISNOSTI

Slovenija 25. junija in ZDA 4. julija praznujeta neodvisnost. Bogu hvala!

 

GENERALNA KONZULKA

Gospa Alenka Jerak je bila zadnja štiri leta v Clevelandu OH generalna konzulka Republike Slovenije. Mandat se ji izteka in od nas se bo poslovila v nedeljo, 16. junija, ob Prekmurskem romanju in pikniku. Zahvaljujemo se ji za njeno delo in ji želimo Božjega blagoslova še naprej.

 

PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA IN MARIJINEGA

Kot je maj posvečen Mariji, je junij tradicionalno še posebej posvečen Jezusovemu Srcu, ki povzema in izraža vso Jezusovo ljubezen do nas. Letos je praznik Srca Jezusovega 7. junija, naslednji dan pa še spomin Srca Marijinega. V mnogih slovenskih hišah so imeli poleg križa doma tudi sliki Srca Jezusovega in Srca Marijinega. Ima kdo še sedaj katero od teh slik - na steni?

Naj spomnimo na lepe litanije Srca Jezusovega kot še posebno primerno molitev na praznik in ves mesec junij.

 

ZGODOVINA TELOVSKIH PROCESIJ

Praznik Sv. Rešnjega telesa je za vso Cerkev ukazal papež Urban IV. leta 1264, vendar procesija v tem odloku ni omenjena. Narekovala jo je hvaležna ljudska vera: ponekod že proti koncu 13. stoletja, v 15. stoletju je bil procesija z Najsvetejšim na ta praznik povsod v navadi. Naš priznani narodopisec dr. Niko Kuret piše, da so se »telovske procesije (pri nas) razvile v dve smeri: v mestih je bila telovska procesija manifestacija, ki ima svoje gledalce, na deželi pa je telovska procesija pobožnost, ki nima gledalcev«. Obred pa je pri obeh isti. Vam je ostala v spominu podeželska procesija. Sprva so pri štirih oltarjih peli začetke štirih evangelijev, zdaj pa (pri nas od leta 1930) odlomke štirih evangelijev, ki govorijo o sveti evharistiji. Pri vseh štirih oltarjih duhovnik pri blagoslovu z Najsvetejšim moli: »Nebeški blagoslov naj blagoslavlja, varuje in ohranja ta kraj in vse, ki v njem prebivajo, tudi polja in zemlje sadove. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Ognjišče 2015, 6. str. 76

 

BARAGOVI DNEVI 2024

Letos bo Baragov dan v soboto, 14. septembra. Diakon Janez Vidmar je pripravljen organizirati romanje, če bo dovolj prijav. Oglasite se mu!

 

Maša se daruje zanje…

 3. jun.                   Za družino Remec in Kranjec (Barbara Remec Juvan)

4. jun.                   + Wanda Kocinec, obl (Deena Skamperle Manna)

5. jun.                   + iz družin Mlakar in Kacin (Julie Lavoie)

6. jun.                   + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict)

7. jun.                   + Steve Balažic (M/M Frank Stariha)

8. jun.                   + Mara Martinčič (Anica Žalik)

9. jun.    11:00 dp.              + Ivan Gornik (M/M Marija Oplanič); + Ignac Rebrica (Stanley Kociper); + Ciril Kastelic (družina); + Tereza Meyer (Marica Kučič);  + Jože Jablanovec (Helen Jablanovec)

10. jun.                 + Frank Martinčič Jr. (Pavel Martinčič in druž.)

11. jun.                 + Anton Glavač (žena in druž.)

12. jun.                 + Steve Balažic (M/M Jože Vučko)

13. jun.                + Pavel Martinčič (Ivanka Žerdin)

14. jun.                 + Pavel Pecaric (Ivanka Rebrica)

15. jun.                 Na čast Mariji Pomagaj (Uršula M. Cowley)

16. jun.  11:00 dp.              Po namenu Prekmurje Social Club (člani); + Lojzka Gerden (M/M Tine Zupančič); + Anton Glavač (Anna Hozjan); + Victor Judnič (Tončka Judnič); + Ivanka Pečarič (M/M Slavko Vukšinič)

17. jun.                 + Anton Kelenc (M/M Ivan Kelenc)

18. jun.                 + Lojzka Gerden (M/M McAtte)

19. jun.                 + Pavle in Anica Lenassi (druž. Buh)

20. jun.                 + Štefan in Rezka Urbanc (Jože Vegel in druž.)

21. jun.                 + Lojzka Gerden (M/M Anton Sever)

22. jun.                 + Ivan Gornik (Ivanka Rebrica)

23. jun.  11:00 dp.              + iz družin Remec in Kranjec (Barbara Remce Juvan); + starši in brata Lah (Ivanka Žerdin);  + Ivanka Vukšinič (M/M Frank Stariha); + starši Stanovnik (Nandi Puc); + Ivana Anzeljc (Julie Lavoie)

24. jun.                 + Steve Balažic (Ivanka Žerdin)

25. jun.                 + Steve Balažic (Fanika Goršič)

26. jun.                 + Robert Nowak (Anica Pečelin Nowak)

27. jun.                 V dober namen (Pam Hasi)

28. jun.                 + Andrej Remec (Nandi Puc)

29. jun.                 + Pavel Pečarič (druž. Pečarič)

30. jun.  11:00 dp.              Po namenu Športnega kluba (člani); + Tony Erman (Marica Kučič); + Ida Jablanovec (Helen Jablanovec); + France Puc (Nandi Puc); + Julka Kacin (Olga Kastelic)

bottom of page