Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 

307.

številka

26. NEDELJA MED LETOM

30. september 2018


Starši in vzgojitelji, dajte si dopovedati z znamenji časa in spoznajte, da človek, ki je vero izgubil, ne pozna več nobene postave in nobenih mej.

(A. M. Slomšek)

Oznanila

P. MARI OSREDKAR

je na kratkem obisku v Lemontu in bo maševal in pridigal pri obeh nedeljskih mašah danes, 30. septembra. Dobrodošel med nami!

 

ROŽNI VENEC V OKTOBRU

V vseh časih leta in vsak dan je prav in lepo, da molimo rožni venec. Še posebej pa je Marijin mesec in mesec rožnega venca oktober. Skupna molitev bo v cerkvi ob nedeljah ob 10:30 uri. Vabljeni k molitvi v cerkvi in doma!

 

SLOMŠKOVA ŠOLA

slovenskega dopolnilnega pouka bo začela novo šolsko leto 6. oktobra. Spomnite, povabite otroke in vnuke, da se vpišejo v šolo in v njej navežejo prijateljstvo med seboj in z Lemontom.

 

MISIJONSKO KOSILO - 14. okt.

Ob družinski maši v oktobru bo v domu mesečno kosilo namenjeno misijonom. Gospodinje naprošene za pecivo za prodajo! Hvala Karlu Zorjanu in družini ter drugim, ki za misijonsko kosilo pomagate na različne načine. Navadno v božičnem času pošljemo darove nekaterim slovenskim misijonarjem, skupaj z drugimi darovi, ki so se nabrali preko leta.

 

VABILO ZA OTROKE -

OB DRUŽINSKI MAŠI v oktobru

Join the Slovenian Catholic Mission Children's Fellowship Group. All Children, 

preK thru 8th grade welcome!

Sunday, October 14, 2018. We will gather and sit together at 11:00 mass and immedi

ately following, will meet in the SCC (before lunch is served) for a short but fun, faith based activity! All are welcome!Questions? Call Dawn Vidmar 708-421-8412 or Sheena Litt at 630-306-6213

 

MAŠNE NAMENE ZA LETO 2019

bomo začeli sprejemati v novembru. Hvala Dawn Vidmar, ki je v času odsotnosti Terezije Krampač (želimo ji čim hitrejše okrevanje!) pripravljena sprejemati za maše. Kdor želi darovati za maše, naj pride pride pred enajsto mašo, od 10:30 naprej. Še vedno velja navada, da za nedelje lahko naročite do pet maš, ostale pa prosim naročite med tednom ali pa brez datuma.

 

KRST

JOSEPH STEVEN RAZPOTNIK, roj. 3. avg. letos, starši Joseph S. Razpotnik in Molly E. Garbrecht, je bil krščen v naši cerkvi 9. septembra. Družina živi v Shorewood, IL. Botra sta Niko Simrayh in Tatianna Simrayh.

 

POGREB

ADRIENNE E. ZELEZNAK iz Chicago Ridge, je umrla v starosti trideset let, 2. septembra letos in je bila pokopana iz naše cerkve na pokopališče Resurrection, IL.

 

SLOVENSKA ŽENSKA ZVEZA V AMERIKI - BRANCH 20 –JOLIET

vabi na praznovanje 90. obletnice v nedeljo, 21. okt., z mašo ob 1:00 popoldne v cerkvi sv. Jožefa v Jolietu, potem pa v St. Joseph Parku. Vstopnice za v park je treba plačati vnaprej. Več informacij je na oglasni deski ali na tel. Jo Lustik 815-723-2777.

 

DOLINA ROŽNEGA VENCA

Prostovoljec Larry Barron je že lani začel skrbeti (čiščenje, košnja) za ta del parka v katerem je tudi kip Fatimske Matere Božje. Za soboto, 13. oktobra, ki je še posebej spominksi dan Fatimske Marije, pripravlja preprosto spominsko pobožnost od opoldneva do treh popoldne. Vabljeni, da obiščete Fatimsko Marijo, še posebej na ta dan.


BOG POVRNI

Nekateri prostovoljci so manj vidni, pa vseeno zelo potrebni: Željko Novakovič skrbi za košenje na pokopališču. Anica in Matija Sever skrbita za gredico ob Baragovem spomeniku. Jožica Zudič in Dana Blase knjižita prihodke in izdatke na računovodskem programu, za samostan in za romarski dom. Stane Simrayh se je zavzel za dogovore in plačila daru za piknike, pa tudi za to, da za slikanje v parku skupine dajo dar, kosi tudi travo ob robu posestva. Gusti Denša je v času odsotnosti Staneta Anzeljc skrbel za pikniški prostor (skrbi tudi za gredice pred samostanom), Branko Magajne pa za košenje. Marko Magajne in Jože Vidmar sta se zavzela za zid– škarpo pri zvoniku. Pomagala sta tudi Janez Vidmar in Joe Windblad. Janez in Joe drugače največ delata v romarskem domu. Marija Oplanič in Anica Sever sta čistili cerkev in druge prostore. Marica Kučič še naprej skrbi za cerkvene prtičke Ivanka Rebrica pa za prte. Slavica Sovan ima na skrbi krašenje, tudi za razpored krasilk. Maks Petrovič še naprej skrbi za ministrantsko skupino, tudi za razpored ministrantov in delilcev obhajila. Kristina Sovan skrbi za razpored bralcev beril. Hvala lepa vsem za pomoč! V Lemontu je lepo, ker so mnogi pripravljeni prostovoljno skrbeti na različne načine zanj. Če bi hoteli napisati vse, bi to izgledalo kot litanije vseh svetnikov.


Maša se daruje zanje…

1. okt. + Antonia Kociper (M/M Ivan Novak)

2. okt. + Philip Arko (starši)

3. okt. + Frančiška Rus (M/M France Puc)

4. okt. + Pavel Lenassi (M/M Nandi Puc)

5. okt. + Martin Hozjan (M/M Jože Razpotnik)

6. okt. + John Barkowski (M/M Ignac Rebrica)

7. okt. 11:00dp. + Pavel Lenassi, obl. (žena); + Joan Sobočan (M/M Slavko Sovan); + iz družin Hozian in Tkalec (M/M Ivan Tkalec); + Marjana Stanovnik (M/M Nandi Puc); + Tony Slechta, obl. (+Wanda Kocinec)

8. okt. + Bernikova in po njunem namenu (Trust)

9. okt. na čast Mariji Pomagaj (Terezija Glavač)

10. okt. za Rozmanove

11. okt. + Martin Pecharich (Diane Pecaric– Jacobson)

12. okt. + Frančiška Rus (M/M France Puc)

13. okt. Sr. Louis Feast Day (Aug 25th)

14. okt. 11:00 dp. + Marjana Stanovnik (Ivanka in Nandi); + Vlado Judnič (M/M Anton Rous); + Gusti Petek (M/M Jože Vučko); + Stane Simrayh (M/M Max Petrovic z druž.); + Marija Kurunič (M/M Ivan Tkalec)

15. okt. + Pavel Lenassi (M/M France Puc)

16. okt. + August Petek (Tina in Brian Ruda)

17. okt. + Ana Tašner (Jože Sobočan)

18. okt. + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict)

19. okt. + Jože Arko (M/M Stan Markun)

20. okt. + Ida Babič (Marija Rigler)

21. okt. 11:00 dp. + Luka in Ivana Burjek (hči Marica Kučič); + Dragica Carol Luna (mož); + Russ in Preban (Anna Preban); + Anton Glavač (Terezija Glavač); + Lucija Bordon (Marija Breszach)

22. okt. Sr. Mary Therese Feast Day (Sep 8th)

23. okt. + Sharon Kovac (Terezija Glavač)

24. okt. + brat Tony Kelenc (M/M Kalman Kelenc)

25. okt. + Ivanka Vidmar (Anna Hozjan)

26. okt. + Ida Jablanovec (Jože Majcan)

27. okt. + Wanda Kocinec (Ann Novak)

28. okt. 11:00 dp. + Michaela Simrayh (Max Petrovič z druž.); + starši Krampač (sin Kazi); + Ida Jablanovec (Jože Sobočan); + Edward Draksler (družina in prijatelji); + Metod Žerdin (Anthony Jerman)


SV. MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE

 

za + Metoda Žerdin:

Anton in Rozi Jakupovič (5 maš); Milan in Marta Pečarič (5); Marija Vuk (5); Matija in Anica Sever (3); Ada Debevc (2); Andrej Remec (2); Andy Zorjan (2); Anton in Ivanka Sever (2); Matija in Breda Remec (2); France in Nandi Puc (2); Ignac in Ivanka Rebrica (2); Ivan in Mary Kelenc (2); Marija Petek (2); Ivan in Regina Tkalec (2); Gusti in Mina Denša (2)

 

+ Ida Jablanovec:

Martin Varašanec (4) Ivan in Mary Kelenc (3); M/M Tomšič (3) Milan in Marta Pecharich (2); M/M Tony Rous (2); M/M Lojze Zupančič (2); M/M Tine Zupančič (2); Ignac in Marija Glavač (2); družina Flegar (2); družina Čufar (2); Olga Škafar (2); Ivanka Žerdin (2); Štefka Samsa; Agnes Gibičar (2); družina Simrayh (2); Martin in Luba Novak (2); Marika Cigan (2); Joe Sobočan; Terezija Glavač; Jože Majcan; Ignac in Ivanka Rebrica.