top of page

14246 Main Street, Lemont IL, 60439

tel: +1.630.257.2068

fax: +1.630.257.2359 

Mass Times

7:00 am Sunday (English)

11:00 am Sunday (Slovenian)

11:00 am Holy Day of Obligation (Slovenian)

FRANCISCAN FATHERS LEMONT - DONATION

Daily Readings

Dnevna berila

Mission:

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION (Slovensko Versko Središče) is a parish in the Archdiocese of Chicago, whose mission is to serve the spiritual needs of Slovenians from Lemont, and the surrounding Chicagoland area.

Headquartered in St. Mary's Franciscan Monastery (Lemont, Illinois), the parish carries out its mission through close ties to other Slovenian communities and organizations, especially Slovenian Franciscans and Slovenian Catholic/Cultural Center in Lemont, Illinois.

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

382.

številka

 

13. NEDELJA MED LETOM

30. junij 2024

 

Imeniten stan pa visoka čast

sta ledena gaz,

po kateri človeku rado spodrkne.

Čast in služba rada človeka spremeni,

pa ga malokdaj poboljša,

ako poprej ni dober.

Anton Martin Slomšek

 

Ali je kaj novega? Je

SLOVENSKI ŠPORTNI KLUB

''Slovenian Sport's Club'' ima športno srečanje v Lemontu zadnji vikend v juniju, 29. in 30. junija. V nedeljo bo sv. maša pri lurški votlini, potem pa pikniško kosilo za vse na pikniškem prostoru. V Lemontu se zbirajo že več kot 40 let. Večinoma vsa leta so se jim pridružili tudi športniki iz Kanade. Ta vikend je tudi neke vrste ''Family Reunion'' različnih generacij špotnega kluba.

 

NABIRKA ''PETROV NOVČIČ''

Člani verskega središča ste dobili posebne kuverte za to nabirko po papeževih dobrodelnih namenih. Na razpolago so tudi dodatne kuverte za tiste, ki kuvert nimate, ter posebni list z  nekaj informacijami v angleščini v zvezi s to nabirko. Med drugim piše, da boste podprli papeževo ''karitativno dejavnost za pomoč žrtvam vojn, pomoč migrantom in beguncem, ubogim, bolnim, pomoč tistim, ki so jih prizadele naravne katastrofe.''

 

NOVOMAŠNIK MARTIN NYBERG

V nedeljo, 21. julija, bo imel Fr. Martin prvo sv. mašo pri nas v Lemontu, ob 11. uri. Posvečen je bil v stolnici 18. maja letos, skupaj s tremi drugimi novomašniki. Na dan posvečenja je bil v Lemontu banket, potem ko smo imeli v naši cerkvi že slovesne večernice (duhovniška molitev brevirja) in pete litanije Matere božje. Novo mašo je imel Fr. Martin pri sv. Edwardu v Chicagu, kjer so družina Nyberg skoraj sosedje. Mama Branka, roj. Kapus, je doma iz Vranjskega, kjer je imel Martin slovesno ponovitev nove maše. Od julija naprej bo novomašnik že na prvem delovnem mestu, v župniji sv. Jozafata, Lincoln park (St. Josaphat, Chicago). Fr. Martinu iskreno čestitamo in mu želimo Božjega blagoslova na začeti duhovniški poti. Čestitke tudi vsej družini!

 

DUHOVNIKI SLOVENSKEGA RODU

Od kar imamo slovensko župnijo in dom v Lemontu, so bili novomašniki slovenskega rodu še Gregor Goršič ( 27 let - škofijski duhovnik škofije v Jolietu), Mike Andrejek (26 let duhovnik škofije Peorija), Peter Zorjan (17 let duhovnik – škofija Peorija). Bradley Zamora (posvečen 2014) in Daniel Korencan (posvečen 2023) sta tudi duhovnika slovenskega rodu (duhovnika nadškofije Chicago). Duhovni poklici so znamenje duhovnega zdravja neke skupnosti.

 

NOVOMAŠNIKI V SLOVENIJI

V Sloveniji bodo letos posvečeni štirje novomašniki: dva sta iz koprske škofije, eden iz ljubljanske nadškofije in en redovnik, salezijanec. Hvala Bogu za štiri nove duhovnike, čeprav je to število (pre)majhno.

 

ŠOLSKE SESTRE VABIJO

Monthly Morning of Reflection, ''Growing in Grace and Holyness''; on July17th 10:00 - 1:30, Mt Assisi, 13860. Prayer, meditation, and sharing. Continental Breakfast and Lunch will be served. $30 Donation requested. Please RSVP by Friday, July 12th to Carrie Peters by email at carriepeters@sbcglobal.net or by phone 630-257-7844.

 

ROMANJA IN PIKINIKI

V avgustu bo romanje in piknik Slovenskega katoliškega centra v nedeljo, 11. avgusta, Medeni piknik - romanje in piknik v podporo vzdrževanja frančiškanskega posestva pa v nedeljo, 25. avgusta.

V juliju ni slovenskih romanj, so pa prostor rezervirale različne skupine Poljakov, Polish Highlanders.

 

 OBLETNICI NEODVISNOSTI

Slovenija je dan državnosti praznovala že 25. junija, ZDA pa praznuje dan neodvisnosti 4. julija. Molimo za obe domovini.

 

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

Rafaelova družba - katoliško središče Slovencev po svetu - si prizadeva za ozaveščanje Slovencev doma, da veliko rojakov živi izven matične domovine. V ta namen je vsako leto ena nedelja, letos 7. julija, imenovana nedelja Slovencev po svetu. Rafaelova družba je ''izseljeniško nedeljo'' prvič razglasila že pred 95 leti, leta 1929. V ta namen bosta letos dve prireditvi, Dobrodošli doma, 29. junija v Celju, in romanje ''treh Slovenij'' na Svete Višarje 4. avgusta (že 36-to). Plakat o vsem tem lahko vidite tudi pri nas na oglasnih deskah. Če boste v Sloveniji 4. avgusta, se morda lahko pridružite romarjem na Svete Višarje!

 

BARAGOVI DNEVI 2024

Letos bo Baragov dan v soboto, 14. septembra, v Gaylord MI. Diakon Janez Vidmar je pripravljen organizirati romanje, če bo dovolj prijav. Oglasite se mu!

AMERIŠKO EVHARISTIČNO ROMANJE IN POŽIVITEV VERE

Ameriška škofovska konferenca je z namenom poživitve vere v resnično navzočnost Jezusa pod podobo kruha in vina pripravila tri letni program, romanje cele Amerike, ki dosega svoj vrh in zaključek prav v tem času. V preteklem tednu, 26. - 30. junija, so se zvrstili evharistični dogodki po vsej nadškofiji Chicago. Vrhunec praznovanja za vse ZDA bo 16. julija v Indianapolisu, kjer bo slovesno praznovanje in zaključek evharističnega kongresa.

Naš svetniški kandidat škof Baraga, je globoko veroval in častil Jezusa v evharistiji in je o tem tudi lepo pisal. Napisal je tudi to, da imamo v domači cerkvi vse kar potrebujemo za našo vero. Ni treba iti daleč stran, na romanje, da bi bili deležni sadov.

 

KRST

CHARLIE CHRISTOPHER GREGORICH, rojen 31. marca lani, starši Jakob Gregorich in Joanna Kluzowska, je bil krščen v naši cerkvi 9. junija. Botra sta Amanuel Odicho in Natalie Kluzowski. Družina živi v Darien. Čestitamo!

 

Maša se daruje zanje…

 1. jul.                   + Pavel in Anica Lenassi (druž. Buh)

2. jul.                    + Julka Kacin (Slavko in Slavica Sovan)

3. jul.                    + Ivana Anzeljc (M/M Marko Čufar)

4. jul.                    + Dana Blase (Julie Lavoie in Marinko Luburić)

5. jul.                    + Lojzka Gerden (M/M Anton Gombač)

6. jul.                    + Ivan Gornik (druž. Vidovic)

7. jul.     11:00 dp.              + Marica in Milko Bušič (M/M Roman Račič); + Ignac Rebrica (M/M Anton Rous); + Tony Erman (Marilyn Erman);  + Cvetka Majcan (Joe Majcan); + Ivana Anzeljc (M/M Tine Zupančič)

8. jul.                    + Janez Adamič (Nandi Puc)

9. jul.                    + Slava Oven (M/M Frank Stariha)

10. jul.                  + Mara Martinčič (Slavko in Slavica Sovan)

11. jul.                 + Charlie Roberts (Pavel Martinčič z družino)

12. jul.                  + Pavel Pecaric (M/M Branko Oplanič)

13. jul.                  Na čast Mariji Pomagaj (Uršula M. Cowley)

14. jul.   11:00 dp.              + Štefan in Ana Grah (M/M Frank Grah); + Pavel Pečarič (druž. Pečarič); + Pavel in Anica Lenassi (druž. Buh); + stari starši Klemenčič (Jože Vegel z druž.); + Julka Kacin (M/M Slavko Sovan)

15. jul.                  + Anton Slechta (Deena Kocinec Manna)

16. jul.                  + Julka Kacin (M/M Frank Čepon)

17. jul.                  + dr. and Mrs. France Puc Sr. (Nandi Puc)

18. jul.                  + Nikolaj Pečelin (Anica Nowak)

19. jul.                  + Steve Balažic (M/M Ivan Kelenc)

20. jul.                  Za zdravje Frank Martinčič (Anica Pečelin Nowak)

21. jul.   11:00 dp.              + Anica Tašner (M/M Karl Zorjan); + dr. Drab (Marilyn Erman); + Marija Remec (Nandi Puc); + Ivan Gornik (M/M Karl Zorjan); + Steve Balažic (Regina Tkalec)

22. jul.                  + Pavel Pečarič (M/M Tone Gombač)

23. jul.                  + starši France in Ivanka Puc (Nandi Puc)

24. jul.                  + Mara Martinčič (Stane Simrayh)

25. jul.                  + Pavel Pečarič (M/M Anton Sever)

26. jul.                  + Pavel in Anica Lenassi (druž. Buh)

27. jul.                  + Dolfi Vodopivec (Jože Vegel in druž.)

28. jul.   11:00 dp.              + Frank in Julka Petrich (M/M Frank Grah); + Julka Kacin (Marica Kučič); + Cvetka Majcan (Helen Jablanovec); + Pavel Pečarič (M/M Ivanka Vukšinič);  + Ivan Buh (družina)

 

SV. MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE -ARGENTINA

 

 + Bill Kovačič Jr. (Nancy Weslowski, 3 sv. maše)

 

 + Mara Martinčič (Pavel Martinčič z druž.; Frank Martinčič Jr.,2 sv. maši; sestri Pečelin, 3 sv. maše; Marge Gregorich; Ivanka in Andreja Žerdin, 2 sv. maši; Randy in Mary Shelarud, 2. sv. maši; David Meyer; M/M Slavko Sovan; M/M Edward Jozwik; M/M Karl Zorjan);

 

 + Metod Žerdin; + Charlie Roberts; + Teri Nardi Roberts; Nicholas Pečelin (Pavel Martinčič in druž.);

 

 + Lojzka Schuck; Stanica Babic; Danny Vlasic; (M/M Diane Pecaric Jacobson)

 

+ Pavel Pečarič (M/M Elis Nickl; M/M Frank Stariha - 4 sv. maše; Nandi Puc - 5 sv. maš; Ivanka Žerdin; M/M Branko Oplanič; M/M Slavo VukšinIč - 4 sv. maše; M/M Tone Gombač; M/M Tone Sever; Corrine Filips; Matija Copot; M/M Ed  Jozwik; M/M Tine Zupančič; Ivanka Rebrica; M/M Jože Vučko; Jože Majcan; Marija Breszach; Stane Kastelic; M/M Kalman Kelenc; M/M Tony  Gregorich; M/M Ivan Kelenc - 2. sv. maši;

 

+ Lojzka Gerden (M/M Tine Zupančič; M/M Anton Gombač - 2 sv. maši; Anna Preban - 3 sv. maše.

 

+ Julka Kacin (Marija Breszach - 4. sv. maše)

 

+ Ivana Anzeljc (M/M Kalman Kelenc; M/M Karl Zorjan; Ivanka Žerdin

bottom of page