Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko sredi??e - since 1994 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Homilies

VELIKI CETRTEK

Posted by Fr. Metod on March 24, 2016 at 6:50 PM Comments comments (0)

VELIKI ČETRTEK

V Božji besedi so danes najprej starozavezna navodila glede praznovanja velike noči, potem najstarejši zapis posvetilnih besed kruha in vina – pri sv. Pavlu; in končno najmlajši zapis o zadnji večerji – pri apostolu Janezu. Evangelist Janez celo 6. poglavje posveti Jezusu, Kruhu življenja, v poročilu o zadnji večerji, pa ''sv. maše'' sploh ne omenja. Posveti pa se dogodku umivanja nog pri zadnji več...

Read Full Post »

30. NAVADNA NEDELJA

Posted by Fr. Metod on October 26, 2014 at 9:45 AM Comments comments (0)

30. navadna nedelja leto A 2014

Tako govori Gospod:Tujca ne izkoriščaj in ne zatiraj, ...Tu se Bog ne zavzema za izvoljeno ljudstvo, ne za ''domače'' ampak za ''tujce'', za tiste, ki jih Judje niso nujno radi sprejemali, včasih so imeli o njih predsodke. Bog pa se preko Judov, ki ga imajo za svojega Boga, zavzema tudi za druge, ki ''ne spadajo zraven''. Tu se potrjuje, kar je večkrat pokazano v Svetem pismu, posebno v ...

Read Full Post »