Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 

284.

številka

BOŽIČ

25. december 2016

 

 

Jezus je prišel na svet v tišini in preprostosti. Božja bližina in mir, preprostost božiča naj vas spremlja v vsem novem letu, vam želimo

                                     frančiškani.

 

Oznanila

NAMESTO ZA BOŽIČNE KARTICE - ZA MISIJONE

Vsem prijateljem in znancem želimo blagoslovljene božične praznike, v novem letu pa zdravja in zadovoljstva ter da bi se velikokrat srečali v Lemontu in drugje,

 želijo

 

Fanika Fritz; Ignac in Maria Glavac; Mary Beth Glavac; Terezija Glavac; Anton in Jožica Gombac; Emma Hozian; Ana Hozjan; Antonija Judnic; Olga Kastelic; Kazimir and Theresa Krampač; Marica Kucic; Anica Lenassi; Corrine Leskovar; Martin and Luba Novak; Branko in Maria Oplanič; France in Nandi Puc; Roman in Angela Racic; Ignac and Ivanka Rebrica; Anton in Darinka Rous, Matija in Anica Sever; Olga Skafar; Jože Sobocan; Drago in Marinka Velkavrh; Joze in Simone Vucko; Slavko Ivanka Vuksinic; Metod and Ivanka Zerdin; Karl and Marija Zorjan;Valentine and Martina Zupancic; N.N ($20) in N.N. ($10) (sta pozabila napisat ime na kuverto!).

 

Vsega skupaj smo za od božičnih kartic za misijone zbrali $826. Hvala lepa vsem darovalcem!

 

PRAZNIKI PO BOŽIČU

Osmino božičnega praznika začnemo s praznikom - godom sv. Štefana, prvega mučenca; 27. decembra goduje sv. Janez evangelist, naslednji dan pa nedolžni otroci. Navadno je med božičem in novim letom še nedelja Svete družine. Letos bo ta praznik kar na petek, 30. decembra. Praznik Jezusovega krsta letos tudi ne bo na nedeljo, temveč kar na ponedeljek, 9. januarja. S tem praznikom v bogoslužju zaključimo božični čas.

SILVESTROVANJE

Praznično srečanje ob zaključku spet enega leta bo v Slovenskem kulturnem centru. Ob šestih bo sv. maša v cerkvi, že od praznika naslednjega dne. Za silvestrovanje se je treba vnaprej prijaviti s plačilom. Prijavnice ste dobili v Newsletter doma.

- V petek, 30. decembra ob 6:30 zvečer priprava dvorane za praznovanje. Na pomoč!

 

NOVO LETO - MARIJA BOŽJA MATI

Sv. mašo praznika bomo imeli že na prejšnji večer, v soboto ob 6:00 uri, na sam praznik v nedeljo pa ob 7:00 angleško, ob 11:00 uri pa slovensko sv. mašo. ‘Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo!’ Na Silvestra in za sv. mašo na Novo leto bo z nami p. Christian Gostečnik. Dobrodošel!

 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, DRUŽINSKA MAŠA in BARAGOVO KOSILO

Praznik Svetih treh kraljev bo v nedeljo, 8. januarja. Spominjamo se obiska modrih z vzhoda. Kot običajno bo januarsko mesečno kosilo namenjeno Baragovi zvezi - v podporo postopku proglasitve Bbaraga za blaženega.

Ta nedelja je tudi druga v mesecu, zato k maši in v dom na kosilo še posebej vabimo družine.

 

BOG POVRNI

Matija Copot je navsezgodaj prišel pomagat čistit sneg. Brian Ruda je plužil, ko ni bilo Staneta. Marija Breszach je očistila cerveno posodo. Ivanka Rebrica še naprej skrbi za velike cerkvene prte (menjani v začetku adventa in spet za božič), Nace pa vestno mežnari. Marica Kučič skrbi za pranje in likanje malih cerkvenih prtričkov. Marija Oplanič, Anici Sever in Preban, so večkrat očistile cerkev in nekatere prostore v samostanu (pred prazniki so že pogrešale Štefko Samsa). Hvala vsem!

 

ZAHVALA

Fanika Fritz, Luba Novak in Filip (zet) z družino se zahvaljujejo za vse dobre želje, molitve in obiske pri Faniki. Mi pa ji želimo čimboljšega okrevanja in potrpežljivosti v bolezni!

 

POKOJNI

+ VLADIMIR JUDNIČ iz Bloomingdale, Il, je umrl 7. septembra letos, v starosti 85 let. Upepeljen je bil pokopan iz naše cerkve na pokopališče Resurrection, Justice.

+ LIZ PUC iz Westchester IL, je umrla 28. oktobra letos, v starosti 48 let. Bila  je upepeljena, ne ve pa se še kje bo pokopana.

+ MARTIN HOZJAN iz Shorewood, IL (prej dolga leta v Lemontu), je umrl 3. novembra letos, v starosti 67 let. Pokopan je bil iz naše cerkve na pokopališče Resurrection, Justice.

Družinam pokojnih izražamo naše sožalje. Pogrešamo vsakega člana naše skupnosti!

 

DAROVI ZA LEMONT - WATER PROJECT

+ VLADO JUDNIČ - družina je želela, da ljudje darujejo za Slovensko versko središče, kdor je želel darovati v njegov spomin. Prejeli smo $1,055 za vodovod (water project).

+ LIZ PUC - darovi v spomin so bili lahko namenjeni za SVS. Prejeli smo $255.

+ MARTIN HOZJAN - darovi v spomin so bili lahko namenjeni SVS. Prejeli smo $4,700.

Bog povrni družinam in vsem darovalcem!

Vse omenjene darove namenjamo poravnavi stroškov za vodovod.

Balinarski klub je daroval $200 za cerkev in frančiškane.

 

DAR ZA TUCKPOINTING

St. George, Waukeegan (‘death and burial soc.’, ki se zapira) je darovala $2,000.

 

TO TEACH WHO CHRIST IS

V več Lemontskih listih je bilo objavljeno nekaj podrobnosti o nadškofijski kampanji s tem imenom. Ni nam šlo po načrtu, ki je bil zamišljen z nadškofije. Obveznosti glede te kampanje je za nadškofijski delež prevzela naša skupnost (bolj točno: SCC), za naše projekte (kar še manjka za stroške opravljenega ‘water project’ in ‘tuckpointing’; za načrtovano popravilo Blejskega jezera itd.), pa bomo še naprej zbirali sami, brez nadškofijske kampanje.CARDINAL CUPICH

Peace be with you and with all people of good will in this holy season.

After observing the Jubilee Year of Mercy and as we begin a journey of renewal

in the Archdiocese of Chicago, we have come to know fresh hope in our hearts. 


We do not find the source of our hope in our own strength. With the Blessed Virgin Mary we recognize that our hope comes from God. As her son took flesh within her womb, she proclaimed, “God has remembered his promise of mercy.” The birth of her son Jesus is also the birth of our true and lasting hope.

In this moment, we find ourselves challenged in so many ways. Together, we

face the plague of war, violence, and a lack of respect for life and for the dignity of all

people. On a personal level, we all struggle in different ways, whether with family issues

or work or illness or in trying to do the right thing. 

Still, we hope, because “God has visited his people.” Pray with me that our celebration of the birth of Jesus may truly renew our hope in God, the only hope that can sustain us on the journey.

Sincerely yours in Christ.

 

Maša se daruje zanje…

 26. dec.               7:00 zj.  + Francka Lavriša (M/M France Puc)

27. dec. 7:00 zj.  + Michaela in Stane Simrayh (Jože in Magda Razpotnik)

28. dec. 7:00 zj.  + Terezija in Anton Pristov (družina Uher)

29. dec. 7:00 zj.  + Tony Rems (M/M Dennis Kapitan)

30. dec. 7:00 zj.  + Marija in Jože Bernik in po njunem namenu (trust)

31. dec. 7:00 zj.

6:00 zv. + Antonia Kociper (Elizabeth Hans)

 

1. jan.    11:00 dp.             + Justi Pirnat (Nandi in France Puc); + Ignac Hozjan (brat Martin); + Vlado Judnič (Tončka in druž.); + Antonia Kociper (sin Stan); + Martin Hozjan (žena Ana z družino)

2. jan.    7:00 zj.  + Slavi Kelenc (M/M Anton Copot Sr.)

3. jan.    7:00 zj.  stari starši Burjek in Pohleven (Marica Kučič)

4. jan.    7:00 zj.  + Marija Hintz (Diane Pecaric-Jacobson)

5. jan.    7:00 zj.  + Vlado Judnič (M/M Jim Blase)

6. jan.    7:00 zj.  + trije bratje in sestra Glavač (Ignac in Marija Glavač)

7. jan.    7:00 zj.  + Štefan Stanovnik (M/M Slavko Vukšinič)

8. jan.    11:00 dp.             + Francka Lavriša (sestri Nandi in Ivanka); + Rado in Marija Kapus (Branka Nyberg); + iz družine Breszach (družina); + Marija Novak (hči Marinka z druž.); + Martina Bezek (Ivanka in Slavko Vukšinič)

9. jan.    7:00 zj.  + oče Jože Draksler (sin Edward)

10. jan.  7:00 zj.  + Steve Škafar (M/M Anton Žižek)

11. jan.  7:00 zj.  + Jože Jablanovec (družina)

12. jan.  7:00 zj.  + Irena Majcan (M/M Milan Pecharich)

13. jan.  7:00 zj.  + Martin Pečarič (M/M france Puc)

14. jan.  7:00 zj.  + Liz Puc (M/M Anton Gombač)

15. jan.  11:00 dp.             + Vlado Judnič (M/M Anton Sever); + Frances Brenčič (druž. Velkavrh);; + Philip Arko (druž. Magajne); + Anton in Maria Vukšinič (sin Slavko); + Slavi Kelenc (Ivan in Mary Kelenc)

16. jan.  7:00 zj.  + Justi Pirnat (Nandi in France Puc)

17. jan.  7:00 zj.  + Bob Pondilek (M/M Anton Žižek)

18. jan.  7:00 zj.  + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict)

19. jan.  7:00 zj.  + Francka Lavriša (M/M France Puc)

20. jan.  7:00 zj.  + Maria in Jože Bernik ter po njunem namenu (Trust)

21. jan.  7:00 zj.  + iz družin Glavač in Jakšič (Martin in Ana Hozjan)

22. jan.  11:00 dp.             + Milan Kocinec, obl. (Sonia Deena); + Ivan Bobby Rous (starši); + Rose Grill (Richard Grill); + Anica Jenškovec (Marija Breszach); + Jože Jablanovec (družina)