Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin


278.

številka

 

15. NAVADNA NEDELJA

10. julij 2016

 

Molimo in prosimo, naj bi Bog dal, da bomo stanoviten mir uživali! Molimo, naj bi se razprtije med kristjani nehale!

                           Anton Martin Slomšek

 

Ali je kaj novega? Je:

 

VABILO IZ ŽUPNIJE ST. JAMES

Lemont, 10600 Archer Ave., danes, 10. julija ob 3:00 popoldne ‘The Adams/Jefferson Letters’ - Come listen to their story in their own words as the ’letters’ are dramaticaly presented by St. James Historical Society.

 

SLOVENSKA ŽENSKA ZVEZA #2

je ime, ki je najbolj poznano, sicer pa Slovenska zveza v Ameriki, ima romanje in piknik v nedeljo, 17. julija. Sv. maša in pete litanije Matere Božje bodo v cerkvi, potem pa piknik ‘na hribu.’

 

40. OBLETNICO POROKE

praznujeta Dawn in Janez Vidmar.

Iskreno jima čestitamo in jima želimo še veliko skupnih obletnic!

 

DRUŠTVO SV. ANE KSKJ #170

ima romanje in piknik v nedeljo, 24. julija. Sv. maša in pete litanije Matere Božje bodo pri lurški votlini (če bo primerno vreme), potem pa piknik na hribu.

 

ROMANJE IN PIKNIK

SLOVENSKEGA KULTURNEGA CENTRA

bo v nedeljo, 14. avgusta. Sveta maša bo pri lurški votlini. Tam boste lahko kupili tudi nagelje, ki jih boste pri darovanju s prošnjami in zahvalami prinesli na oltar. Po maši bomo zapeli še litanije Matere Božje. Sledil bo piknik na hribu s pestro hrano in zabavo, kar poznate že vrsto let! Ne pozabite kupiti srečko za veliko nagrado!

 

BARAGOVI DNEVI 9.-11. september

bodo letos v Marquettu, MI, kjer je Baragova stolnica, kapela v kateri je pokopan, arhivi itd. Odhod bo v petek, 9. septembra zjutraj in vrnitev v nedeljo, 11. sep. pozno zvečer. Vabljeni k prijavi pri Janezu Vidmar (708-204-4390) ali pri Ani Hozjan (tel. 630-253-4347).

1 oseba -  $380; 2 osebi - $265; 3osebe - $225

4 osebe - $205 Prosimo, da se čimprej prijavite, ker je treba rezervirati sobe za skupino daleč naprej!

 

DAR IZ ZAPUŠČINE

Iz zapuščine + MARIJE BERNIK smo na versko središče dobili $57,399.72, od tega 10% za maše ($5,740), ostalo pa za pastoralne potrebe verskega središča. Naj naša nekdanja farana Jože in Marija Bernik počivata v miru, Bog pa naj povrne njuno dobroto in darežljivost!

 

DAR ZA VERSKO SREDIŠČE

so lahko darovali svojci in prijatelji v spomin

+ MARIJE DOLYNKA. Iz tega naslova smo dobili $350. Naj pokojna Marija počiva v Božjem miru!

 

WATER PROJECT

Od zadnje objave smo dobili za vodovod še naslednje darove: $500 - Slavica in Slavko Sovan (v zahvalo ob 40 obletnici poroke); $400 - Emma Hozian; $100 - Jože in Fani Goršič. $9,000 - versko središče (v zadnjem finančnem letu je imelo versko središče presežek in sem ga namenil za ta projekt—najdete ga v finančnem poročilu pod ‘Ground Services’). Še vedno lahko vaš dar naslovite na St. Mary’s Franciscan’s, pri memo pa dopište: Water Project. Do sedaj smo z vsemi darovi zbrali $50,500.00 projekt pa je stal $90,000.

 

Maša se daruje zanje…

 

11. jul.   7:00 zj.  + Minka Grašič (Wanda Kocinec)

12. jul.   7:00 zj.  + Franc Rous (Olga Škafar)

13. jul.   7:00 zj.  + Francka Lavriša (M/M Matija Sever)

14. jul.   7:00 zj.  + Michaela Simrayh (Nandi in Frank Puc)

15. jul.   7:00 zj.  + starši Balažic (M/M Kazi Krampač)

16. jul.   7:00 zj.  + Vera Magajne (M/M Anton Gombač)

17. jul.   11:00 dp.             po namenu Slovenian Union of America #2 (člani-ce); + Tony Slechta (žena Wanda); + Martin Pečarič (M/M Tine Zupančič); + Steve Grah (M/M Kalman Kelenc); + starši Lah (Ivanka Žerdin z druž.)

18. jul.   7:00 zj.  + Tony Rems (M/M Dennis Kapitan)

19. jul.   7:00 zj.  + Anna Draksler (brat Edward Draksler)

20. jul.   7:00 zj.  + Justina Dabrowski (Jack in Margarita Strazisar)

21. jul.   7:00 zj.  + Štefan Stanovnik (Olga Škafar)

22. jul.   7:00 zj.  + Milan, Metoda, Marko Mencin (John Barkowski z druž.)

23. jul.   7:00 zj.  + Tone Bajuk (Justina Bizjak)

24. jul.   11:00 dp.             po namenu St. Anne KSKJ #170 (člani-ce); + iz družin Glavač in Jakšič (M/M Martin Hozjan); + Mary Magdič (mož); + France in Štefka Prosen (Metoda Posega); + Velko Judnič (družina Judnič)

25. jul.   7:00 zj.  za žive in + iz družine Rozman

26. jul.   7:00 zj.  + Jože Gerden (M/M Frank Stariha)

27. jul.   7:00 zj.  + Antonia Kociper (M/M Ignac Glavač)

28. jul.   7:00 zj.  + Anton Stariha (Rezka Plut)

29. jul.   7:00 zj.  + Peter Benedict in Mary Stritar (M/M Ron Benedict)

30. jul.   7:00 zj.  + Ivanka Štricelj (Mimi in Frank Stariha)

31. jul.   11:00 dp.             + starši Stariha (sin Frank); + Steve, John in Steve Jr. (Olga Škafar); + France in Ivanka Puc (Veronika Puc); + Franc Rous (brat Tony); + Marija in Jožef Kastelic (M/M Anton Gombač)

1. avg.    7:00 zj.  + Anton Orešar (Ana Veličevič)

2. avg.    7:00 zj.  + Felix Zorjan (družina Zorjan)

3. avg.    7:00 zj.  + Berta Žertuš (M/M Frank Stariha)

4. avg.    7:00 zj.  + Cecilija Copot (M/M Nataša Kosi)

5. avg.    7:00 zj.  + Jože Mikec (M/M Vlado Judnič)

6. avg.    7:00 zj.  + Franc Rous (M/M Anton Žižek)

7. avg.    11:00 dp.             + Danica Vlahovič in Anton Križan (Judničevi); + Felix, Kristina, Otmar Zorjan (druž. Zorjan); + Stane Kelenc (M/M Kalman Kelenc); + Velko Judnič (M/M Matija Sever); + Ciril Kastelic (M/M Anton Gombač)