Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 


 

277.

številka

 

11. NAVADNA NEDELJA

12. junij 2016

Govori resnico in pravico, 

kar je potreba in prav

ter si ne želi pohvale,

se pa tudi graje ne boj.

                           Anton Martin Slomšek

 

MESEČNO KOSILO - 12. junij

Tako kot že nekaj let bo junijsko mesečno kosilo dobrodelno in sicer v pomoč kritju stroškov za revijo Ave Marija. Hvala vsem, ki ste prinesli pecivo!

 

40. OBLETNICO POROKE

praznujeta Slavica in Slavko Sovan.

Iskreno jima čestitamo in jima želimo še veliko skupnih obletnic!

 

SV. MAŠE MED TEDNOM

bodo do srede, 29. junija, v samostanski cerkvi pri (‘slovenskih’) sestrah, od ponedeljka do petka ob sedmi uri, ob sobotah pa ob osmi uri. Mašni nameni bodo po razporedu kot je objavljeno, pri St. Mary’s pa med tednom v tem času ne bo maše. Vabljeni in dobrodošli priti k maši tudi k njim!

 

ROMANJE PREKMURJE SOCIAL CLUB IN OČETOVSKI DAN

Romanje in piknik Prekmurskega društva bo v nedeljo, 17. junija. Sv. maša bo pri lurški votlini. Na koncu maše bomo zapeli še litanije Matere Božje, potem pa bo piknik ‘na hribu.’ Čestitke vsem očetom ob očetovskem dnevu!

 

SESTANEK PASTORALNEGA SVETA

verskega središča bo v torek, 21. junija ob 7:30 zvečer. Člani so diakon Janez Vidmar, Martin Hozjan, Tina Hozjan Ruda, Terezija Krampač, Martin Puc, Mojca Magajne Anaya in Marko Čepon. Navadno se nam je pridružil tudi p. Blaž. Farani se lahko obrnete na člane sveta, če želite kaj povedati, predlagati glede verskega središča.

 

 

SLOVENSKI ŠPORTNI KLUB

bo imel športno srečanje v soboto in nedeljo 25. in 26. junija. V nedeljo bo sv. maša pri lurški votlini. Na obisku bodo tudi rojaki iz Kanade.

 

SREBRNI JUBILEJ SLOVENSKE DRŽAVE

Bogu se zahvaljujemo za veliko dobrino, ki jo imamo Slovenci že 25 let, svojo državo. Mnogi narodi, tudi veliko večji kot je naš, nimajo svoje zemlje, svoje države in zaradi tega trpijo na različne načine. Zahvala za nazaj je tudi prošnja k Bogu za naprej.

Molimo tudi za državo v kateri živimo! Utrinek: morda bomo morali papeža vprašati še za kakšno izredno leto Božjega usmiljenja, tako za Slovenijo kot za ZDA!

 

NOVOMAŠNIKI V SLOVENIJI

Na praznik apostolov Petra in Pavla v Sloveniji škofje navadno posvečujejo novomašnike. Letos jih je v vsej Sloveniji 14: deset škofijskih in štirje redovniki.

Še ta zanimivost: eden slovenskih novomašnikov je bil letos posvečen v Marquettu, Michigan (tja gremo letos na Baragove dneve in Baraga je tam pokopan). Na praznik Srca Jezusovega, 3. junija, je bil v stolici v Marquettu posvečen v mašnika Jernej Šuštar iz župnije Dobrepolje. Pripada redovni skupnosti Companions of Christ the Lamb.

 

POGREB

+ JOAN SOBOČAN, iz Darien, IL, je umrla 14. maja letos, v starosti 73 let. Pokopana je bila iz naše cerkve na pokopališče Resurrection, Justice. Naše sožalje družini, Joan pa naj počiva v Božjem miru.

 

 

BOG POVRNI

vsem prostovoljcem! Bernard Rozman je do letošnje sezone dolga leta skrbel za servisiranje kosilnic in druge mehanizacije (pomagal je tudi Anton Kaluza, dokler ni pred nekaj leti zbolel in oslabel), pa tudi skrbel za košenje frančiškanskega pokopališča. Hvala lepa Bernard in Bog povrni! Naj tu omenim, da za gredico pri sv. Frančišku pred samostanom skrbi Mike Haklin, pri križu Mina in Gusti Denša (Gusti je tudi pomagal pri obrezovanju žive meje, povsod kjer jo imamo) pri Baragovem spomeniku pa Anica in Matija Sever. Pri košnji redno pomaga Branko Magajne, včasih pride na pomoč Matija Copot. Herman Simrayh in Tine Zupančič sta bila tu za menjavo žarnic na cestnih lučeh, pa tudi za popravilo mehanizma pri zvonovih. Za menjavo in pranje velikih oltarnih prtov še naprej skrbi Ivanka Rebrica, za mašne prtičke pa Marica Kučič. Marija Oplanič, Štefka Samsa in Anica Sever so očistile cerkev in druge skupne prostore, pa tudi vse

 

sobe za goste. Marija Breszach je očistila in spolirala vso cerkveno posodo. Hvala lepa vsem - in se še naprej priporočamo!

 

BARAGOVI DNEVI

bodo letos v Marquettu, MI, kjer je Baragova stolnica, kapela v kateri je pokopan, arhivi itd.  Vabljeni k prijavi pri Janezu Vidmar (708-204-4390) ali pri Ani Hozjan (tel. 630-253-4347). Tik pred izidom Lemontskega lista je Janez Vidmar poslal informacije:

1 person              $380

2 people              $265

3 people              $225

4 people              $205

We are leaving early on Friday September 9th. Saturday we will go somewhere. We may go to L'Anse. We have not been there in a while. Saturday mass is at 6pm followed by dinner at 8pm. Sunday mass is at 10:30am
Sunday banquet is scheduled for Noon.
We will leave no later than 3pm to return to Milwaukee and then Lemont. Hvala, Janez, za organizacijo!

 

Maša se daruje zanje…

 

13. jun.  7:00 zj.  + Steve Grah (Kalman in Marianne Kelenc)

14. jun.  7:00 zj.  za žive in + dobrotnike (šolske sestre)

15. jun.  7:00 zj.  + sestre (šolske sestre)

16. jun.  7:00 zj.  + Cecilija Copot (M/M Ivanka Buh)

17. jun.  7:00 zj.  + Antonija Kociper (M/M Ivan Kelenc)

18. jun.  8:00 zj.  + Erika Bajuk, obl. (Justina Bizjak)

19. jun.  11:00 dp.             po namenu Prekmurje Social Club (klub); + Anton Škamperle (hči Wanda); + Hana in Janko Burjek (Marica Kučič); + Biba Rus in Pepca in Jakob Stražišar (otroci); + Jože in Marija Bernik (Gregory in Katja)

20. jun.  7:00 zj.  + Cecilija Copot (Terezija Tkalec)

21. jun.  7:00 zj.  + Slavi Kelenc (M/M Anton Rous)

22. jun.  7:00 zj.  + Michaela Simrayh (Julie Kacin-Lavoie)

23. jun.  7:00 zj.  + Francka Lavriša (Maria Sovan)

24. jun.  7:00 zj.  + Jože Mikec (M/M Metod Žerdin)

25. jun.  8:00 zj.  za žive in + iz družine Rozman (družina)

26. jun.  11:00 dp.             po namenu Slovenskega športnega kluba (klub); v dober namen (Martin in Ana Hozjan); + Marija Rebrica (sin Ignac z druž.); + starši Glavač (Terezija Glavač); + Jože Fifonja (Regina Tkalec)

27. jun.  7:00 zj.  + Antonija Kociper (Olga Škafar)

28. jun.  7:00 zj.  + Francka Lavriša (Mary Shelerud z druž.)

29. jun.  7:00 zj.  + Tony Rems (M/M John Rems)

30. jun.  7:00 zj.  + Štefan Stanovnik (Marija Breszach)

1. jul.     7:00 zj.  + Michaela Simrayh (Abnton in Ivanka Sever)

2. jul.     7:00 zj.  + Milan, Metoda, Marko Mencin (John Barkowski z druž.)

3. jul.     11:00 dp.             + Antonia Kociper (M/M ignac Glavač); + Francka Gregorčič (sestra Francka z druž.); + Suzane Škamperle (Wanda Kocinec); + Philip Arko (starši); + Marjan Erman (M/M France Puc)

4. jul.     7:00 zj.  + Cecilija Copot (M/M Jože Vučko)

5. jul.     7:00 zj.  + Martin Pečarič (Olga Škafar)

6. jul.     7:00 zj.  + Franc Rous (Martin Hozjan z druž.)

7. jul.     7:00 zj.  + Joan Sobočan (mož Jože)

8. jul.     7:00 zj.  + John Samanich (M/M Ludvik Gombač)

9. jul.     7:00 zj.  + Slava Oven (Mimi in Frank Stariha)

10. jul.   11:00 dp.             + Antonija Buh, obl. (sin Ivan z druž.); + Jože Mikec (Joe Sobočan); + Irena Majcan (brat Jože); + Martin Pečarič (Mimi in Fran Stariha); + Danilo in Angela ter Dana Posega (Daniel Posega)

ED]]